Fiasko Records

Delirium reviews

Orkester Journalen - Om Jazz
12/2002

Mikko Innanen leder gruppen Delirium, ett finskt-danskt samarbete med rötter hos bland andra Ornette Coleman och Don Cherry men med mycket egna idéer som flödar lätt. Anslaget är fartfyllt, med både raka och krokiga rytmer som skiftas snabbt. Samarbetet med kornettisten Kasper Tranberg är friktionsfritt både vad det gäller ensemblespel och soloutväxlingar. Stefan Pasborgs trummr sätter press medan Jonas Westergaards vesslesnabba bas höjer intensiteten. Alla nummer är original och har en tematisk variationsrikedom som skärper lyssnandet. Det är en debut präglad av koncentration och precision, som bådar gott.

Ulf Thelander
(used by permission)